PRIVACYVERKLARING PURE AND LITTLE FOTOGRAFIE

Pure and Littke Fotografie vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@pureandlittlefotografie.nl.

Artikel 1                     Wie zijn wij?

Pure and Little Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (6461 CL) Kerkrade aan de Hoofdstraat 17. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73006718. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken door u en andere betrokkenen op de foto te zetten en eventueel Facebook of Instagram account. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 5 jaar bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin de voor u gemaakte content met uw naam en social media account wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of wij ons archief opschonen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Beeldmateriaal dat wij niet in ons portfolio opnemen verwijderen wij tot 5 jaar na het aanleveren van de content. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up. U kunt inloggen in een online galerij om foto’s te downloaden. Wij zien hierdoor met welke e-mailadres is ingelogd in de galerij. Deze gegevens blijven online zichtbaar bij StudioManagement, totdat wij de galerij verwijderen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw nummer, adres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren of verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw (bedrijfs)naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden formulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van uw recensie, al dan niet via Google Reviews, worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. U kunt meer lezen over deze cookies en de persoonsgegevens die hiermee worden verwerkt in ons cookiestatement.

Wij verwerken uw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de betreffende training, webinar of freebie wanneer u zich hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot u zich uitschrijft. U kunt nog opvolg mails ontvangen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor u zich heeft ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens wanneer u via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft.

Wij maken, omwille van veiligheid gebruik van cameratoezicht in ons pand. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden na 4 weken verwijderen.

Wanneer wij een inbreuk op ons auteursrecht constateren, zullen wij een dossier opbouwen met daarin onder andere screenshots van de inbreuk, uw naam en eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens in verband met het mogelijk sturen van een sommatiebrief en overige relevante informatie die van belang kan zijn voor het afhandelen van de inbreuk. Wij verwijderen deze gegevens uiterlijk één jaar na het volledig afronden van de inbreuk.

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen van een van onze klanten wanneer u ook aanwezig bent tijdens de shoot en u daar fotograferen, of wanneer u de galerij met daarin gemaakte content voor onze klant bezoekt. Ook kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen wanneer u op een andere manier betrokken bent bij de fotoshoot van onze klant of wanneer een cadeaubon aan u wordt verstrekt.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

  1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@pureandlittlefotografie.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen mede leveranciers van fotoproducten. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Artikel 6                     Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) beschikbaar is voor u. U mag ons altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Artikel 7                     Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@pureandlittlefotografie.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIESTATEMENT PURE AND LITTLE FOTOGRAFIE

Pure and Littkle Fotografie maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer u onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 1                     Welke cookies gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website www.pureandlittlefotografie.nl gebruik van maken en waarom wij dit doen.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij u kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor u werkt. Zo hoeft u door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Analytische cookies

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van deze website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of u onze site al eerder heeft bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kunnen wij pageviews tellen. Zo kunnen wij bepalen welke content het meest interessant is voor u als bezoeker.

Wij vinden het beschermen van uw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om uw privacy minimaal te belasten:

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, wij zijn overeengekomen dat zij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van uw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

Tracking cookies
Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website, waaronder Facebook, om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw surfgedrag. Uw apparaat wordt herkend als u na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om u die advertenties te kunnen tonen en zullen dit niet aan andere bestanden koppelen.

Wij maken tevens gebruik van de Facebook conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals uw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via uw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Facebook gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertenties en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

Wij hebben op onze website ook social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kunt u onze berichten en artikelen delen op uw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook en Instagram cookies op uw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die uw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die uw surfgedrag over meerdere websites volgen.

De embedded content op deze website kan marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over u als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer u de content afspeelt, aanklikt of een uw route navigeert. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor u dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

Marketing cookies worden ook geplaatst door Active Campaign, zodat u zich aan kunt melden voor onze weggevers en wij kunnen volgen of u doorklikt naar websitelinks uit onze mailings.

Artikel 2                     Cookies verwijderen

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met uitleg over cookies en vragen wij u welke cookies u wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij u kunnen leveren.

Let op: wanneer u cookies uitschakelt in uw browser of gebruik maakt van een ad-blocker, worden uw gegevens via de conversions api nog steeds met Facebook gedeeld. U kunt in onze cookiebanner de toestemming voor deze overige technieken wel uitschakelen.

Artikel 3                     Slotbepalingen

Wij raden u aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als u vragen heeft over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@pureandlittlefotografie.nl.