de kleine lettertjes

algemene voorwaarden

Pure & Little

Bij het maken van een afspraak bij Pure & Little Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken

 • De foto’s op www.pureandlittlefotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Danae Willeme. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Pure & Little fotografie. Hiervoor gelden andere tarieven.
 • Pure & Little fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Bij het reserveren van een fotoshoot betaal je de volledige shootkosten van het betreffende pakket vooruit. Een Oei ik Groei jaarpakket wordt altijd in 2 termijnen voldaan, waarvan de eerste termijn wordt voldaan op moment van boeken. Onze fotoshoots zijn inclusief digitale bestanden in resolutie 20x30cm en een album. Extra producten en/of albums kun je tijdens de bestelsessie na de fotoshoot bestellen en afrekenen. Bij bepaalde fotoshoots, zoals thema-sessies of portfolioshoots kan de inhoud van het pakket afwijken van een volledige shoot. Dit wordt op voorhand altijd duidelijk gemaakt door Pure & Little fotografie.
 • Pure & Little fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.
 • Pure & Little fotografie doet altijd haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Pure & Little fotografie heeft enorm zijn best gedaan om alles wat op de website staat en in de brochures correct en volledig weer te geven. Maar iedereen kan een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst of in de brochures staat.
 • Pure & Little fotografie behoudt het recht om de tarieven van pakketten en producten tussentijds te wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Tijdens een bestelsessie gelden altijd de op dat moment actuele tarieven zoals gecommuniceerd worden naar de klant.. Er is geen afnameverplichting tijdens een bestelsessie.
 • Pure & Little fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Pure & Little fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in de brochures ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij verschillen in tarieven tussen brochures / website, dan is de website altijd actueel en zijn die tarieven geldend aangezien de informatie en tarieven in de brochures in de loop der tijd kunnen wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Pure & Little fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door hen gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Bij gebruikmaking van de diensten van Pure & Little fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Er kan geen beroep op Pure & Little fotografie worden gedaan omtrent klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken bij een externe leverancier.
 • Indien je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt qua styling, dan is het noodzakelijk dat direct tegen ons te zeggen. Dat geeft Pure & Little fotografie de kans om wijzigingen aan te brengen nog tijdens de sessie. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • Pure & Little fotografie of de leveranciers van Pure & Little fotografie zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een fysiek product ontstaan na correcte levering hiervan, tenzij er sprake is van een productiefout of gebrekkig product. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang en / of bevestiging van het product.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of te bekijken na de reportage. Pure & Little fotografie selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen tijdens de bestelsessie.
 • Digitale bestanden worden nooit in hoge resolutie geleverd aan de klant tenzij hiervoor extra wordt betaald met het op dat moment geldende tarief. Pure & Little fotografie behoud het recht om hoge resolutie bestanden in eigen beheer te behouden. De klant ontvangt digitale bestanden met een beperkte resolutie en zonder watermerk voor gebruik op social media of af te drukken tot een maximaal formaat van 20x30cm
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.
 • De fotosleutelhangers zijn handgemaakt en kunnen vanwege het verwerkingsproces altijd kleine glinsteringen of stipjes bevatten. Dit is normaal en valt binnen de kwaliteitsmarges van het product.
 • Pure & Little fotografie levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op onze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.
 • Zaken die door de klant zelf tijdens / of in de voorbereiding van de shoot verholpen kunnen worden zullen in de standaard bewerking niet weggewerkt worden. Denk aan zichtbaar ondergoed, telefoon in broekzak, ongestreken kleding, horloges, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf ervoor te zorgen dat eigen kleding en uiterlijk in orde is.
 • Indien er na de gratis bestelsessie opnieuw behoefte is om het albumontwerp, afdrukken of andere keuzes te bespreken kan er opnieuw een bestelsessie ingepland worden. De kosten van een extra bestelsessie zijn € 95.
 • Hopelijk onnodig om te vermelden: Pure & Little fotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag, grensoverschrijdend gedrag of agressie.

2. Auteursrechten van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij Pure & Little fotografie
 • De klant geeft Pure & Little fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en de website van Pure & Little fotografie. Zoals een blog, portfolio, Client Closet voorbeelden, fotowedstrijden en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit tijdens de reservering middels het boekingsformulier kenbaar te maken. Deze keuze wordt altijd gerespecteerd.
 • Vanwege de toegankelijke aard en wisselende gebruik door mensen van Social Media zal hier per shoot apart toestemming voor gevraagd worden tijdens de shoot zelf en / of de bestelsessie.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Pure & Little fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over onze foto’s.
 • Bij aanschaf van hoge resolutie bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pure & Little fotografie.
 • Pure & Little fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • De (koop)prijs luidt in euro’s en is incl BTW.
 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. Een reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.
 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Pure & Little fotografie.
 • Bestellingen bij leveranciers worden pas geplaatst na volledige betaling van alle termijnen van het gekozen pakket.
 • Kies je voor een pakket met product-tegoed, dan is het product-tegoed NIET inwisselbaar voor geld. Het product-tegoed is te besteden aan producten uit de collectie van Pure & Little fotografie. Het product-tegoed is ook niet te gebruiken voor betalingen van toekomstige shoots.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 • Het is niet mogelijk verschillende acties / kortingen / aanbiedingen met elkaar te combineren.

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering en betaling is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Pure & Little fotografie.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 • Bij het annuleren van de shoot is Pure & Little fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 2 jaar.
 • Pure & Little fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Pure & Little fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien het noodzakelijk is een sessie te annuleren, is Pure & Little fotografie niet verplicht vervanging te regelen.
 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak. Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage, namelijk:
  0 - 30 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan.​
  Meer dan 30 minuten te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggaven van de betaalde opnamekosten.​
  Heb je een "Oei ik groei pakket" of ander maatwerk-pakket, dan is betaling van de reguliere opnamekosten vereist om de shoot opnieuw in te plannen.

5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgegeven cadeaubonnen.
 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

6. Privacy & persoonsgegevens

Pure & Little fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van Pure & Little fotografie is van toepassing.